MTÜ Tallinna Suurperede Klubi ehk TSPK loodi 2020. aasta suvel ja tegutseb Tallinnas. Pereklubi on iseseisev vabaühendus, mis toetub oma liikmeskonna mainele ja teeb koostööd teiste huvigruppidega. Oleme avatud uutele võimalustele ja vaatenurkadele, et tugevdada laste kui positiivse väärtuse tajumist Eesti kultuuriruumis.

Pereklubi missioon on toetada suurperede (3+ last ühes leibkonnas) sotsiaalsete ja majanduslike eesmärkide saavutamist ning võimestada kogukonda. Palgalisi kohti organisatsioonis pole, juhatus toimetab 100% oma liikmete vabatahtlikena kaasamise toel. Pereklubi viie aasta visioon (2023-2028) on olla kolme- ja enamalapselise pere kõige eelistatum organisatsioon, millega liitumise põhjus seisneb soovis olla osa kogukonnast ning jagada kogemusi ja eeskuju, et ühiskonda paremaks muuta. Heategijad leiavad meid ise üles ja küsivad, millist abi me suurperede toetamiseks vajame. Keskendume oma tegevuseplaanide loomisel suurperede vajadustele.

Mida vajab suurpere? – (Suuremat) elukohta, (suuremat) autot, toitu, riideid, meelelahutust/puhkamisvõimalusi, huvihariduse toetamist, kogukonda/toetust, eneseteostust, infot/teadmisi lapsekasvatamisest enda hoidmiseni. 2023 aasta alguses on meie liikmesridades ~100 pere (sh mitmed üksikvanemad), kuid kolme- ja enamalapselisi peresid on Harjumaal oluliselt rohkem. Suurpered on ühiskonna tähelepanu väärt, kuna just suurpered taastoodavad Eesti rahvastikku ning annavad olulise panuse järgmiste põlvkondade üleskasvamiseks ning nende väärtuste kujundamiseks. Perede toetamine nii igapäevaste valikute ja toimetuleku osas, kuid veelgi enam nende vaimse tervise eest seismine ja kasvatuse-väärtuste kujundamisse panustamine, on tulevikku vaatav otsus.

Ootame meiega liituma pereseid, kus on kasvamas 3 või enam alla 26 aastast (k.a) last või noort, kes õpivad päevases õppevormis.